مشخصات آماری مجله

تعداد دوره‌ها

6

تعداد شماره‌ها

22

تعداد مقالات

127

تعداد نویسندگان

228

تعداد مشاهده مقاله

53,456

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

52,902

نسبت مشاهده بر مقاله

420.91

نسبت دریافت فایل بر مقاله

416.55

تعداد مقالات ارسال شده

270

تعداد مقالات رد شده

0

درصد عدم پذیرش

0

تعداد مقالات پذیرفته شده

27

درصد پذیرش

10

زمان پذیرش (روز)

265

تعداد پایگاه های نمایه شده

2

تعداد داوران

4

پایداری و پویایی فقه اسلامی تا به امروز مرهون جهاد مبتنی بر مبانی مستحکم و تلاش های بی وقفه بزرگ مردانی است که در راه حفظ و نشر آن در طول قرن ها و اعصار از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده اند. در همین راستا مجله فقه و تاریخ تمدن با افتخار از مقالات علمی و پژوهشی در دو حوزه فقه و حقوق و تاریخ تمدن و حقوق موضوعه ایران و کشورهای اروپایی جهت انتشار استقبال میکند. ملاک پذیرش مقالات رعایت شاخصهای مستخرج در صفحه راهنمایی تدوین و پذیرش مقالات میباشد.

مجله فقه و تاریخ تمدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد از قوانین منشور اخلاق نشر و مقالات (COPE) تبعیت می کند.

 

 

 

شماره جاری: دوره 6، تابستان 99 - شماره پیاپی 65، تابستان 1399، صفحه 1-200 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول مدیر داخلی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
1735-8019

بانک ها و نمایه نامه ها