مشخصات آماری مجله

تعداد دوره‌ها

8

تعداد شماره‌ها

29

تعداد مقالات

180

تعداد نویسندگان

402

تعداد مشاهده مقاله

93,877

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

102,404

نسبت مشاهده بر مقاله

521.54

نسبت دریافت فایل بر مقاله

568.91

تعداد مقالات ارسال شده

453

تعداد مقالات رد شده

34

درصد عدم پذیرش

8

تعداد مقالات پذیرفته شده

91

درصد پذیرش

20

زمان پذیرش (روز)

224

تعداد پایگاه های نمایه شده

3

تعداد داوران

91

پایداری و پویایی فقه اسلامی تا به امروز مرهون جهاد مبتنی بر مبانی مستحکم و تلاش های بی وقفه بزرگ مردانی است که در راه حفظ و نشر آن در طول قرن ها و اعصار از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده اند. در همین راستا مجله فقه و تاریخ تمدن با افتخار از مقالات علمی و پژوهشی در دو حوزه فقه و حقوق و تاریخ تمدن و حقوق موضوعه ایران و کشورهای اروپایی جهت انتشار استقبال میکند. ملاک پذیرش مقالات رعایت شاخصهای مستخرج در صفحه راهنمایی تدوین و پذیرش مقالات میباشد.

مجله فقه و تاریخ تمدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد از قوانین منشور اخلاق نشر و مقالات (COPE) تبعیت می کند.

 

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 1، فروردین 1401 

مقاله پژوهشی

آیین دادرسی دعاوی توقف مالی

صفحه 14-1

سید محسن جلالی شهری؛ مریم سعید؛ احمد تاجی


«بررسی حق آموزش زنان در فقه و حقوق ایران و سند 2030 یونسکو»

صفحه 26-34

ام البنین علی بخش زاده؛ مولود گرمرودی ثابت؛ عذرا انتخابیان


مقاله مروری

درنگی بر تاثیر قبول نیابت در وصایت حج

صفحه 35-45

حسین میرسعیدی؛ بهنام عباسی اول


بررسی احکام حج با تأکید بر آیات الحج سوره حج

صفحه 46-54

حسین مهدوی دامغانی؛ سیدمحسن رزمی؛ محمد رضا کاظمی گلوردی (نویسنده مسئول)


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول مدیر داخلی مدیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها