مشخصات آماری مجله

تعداد دوره‌ها

6

تعداد شماره‌ها

24

تعداد مقالات

166

تعداد نویسندگان

315

تعداد مشاهده مقاله

65,902

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

67,987

نسبت مشاهده بر مقاله

397

نسبت دریافت فایل بر مقاله

409.56

تعداد مقالات ارسال شده

352

تعداد مقالات رد شده

0

درصد عدم پذیرش

0

تعداد مقالات پذیرفته شده

63

درصد پذیرش

18

زمان پذیرش (روز)

215

تعداد پایگاه های نمایه شده

2

تعداد داوران

33

پایداری و پویایی فقه اسلامی تا به امروز مرهون جهاد مبتنی بر مبانی مستحکم و تلاش های بی وقفه بزرگ مردانی است که در راه حفظ و نشر آن در طول قرن ها و اعصار از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده اند. در همین راستا مجله فقه و تاریخ تمدن با افتخار از مقالات علمی و پژوهشی در دو حوزه فقه و حقوق و تاریخ تمدن و حقوق موضوعه ایران و کشورهای اروپایی جهت انتشار استقبال میکند. ملاک پذیرش مقالات رعایت شاخصهای مستخرج در صفحه راهنمایی تدوین و پذیرش مقالات میباشد.

مجله فقه و تاریخ تمدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد از قوانین منشور اخلاق نشر و مقالات (COPE) تبعیت می کند.

 

 

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 67، زمستان 1399، صفحه 1-200 

1. جستاری بر «آثار تعهد تخییری»

صفحه 1-25

محمدمهدی عبدالله پور؛ احمد شمس؛ حمید مسجد سرایی؛ جمشید نورشرق


2. تأملی بر حقوق شهروندی در حکومت اسلامی (بازنگری فقهی حکم قتل مرتد به سبب تکرار ارتداد)

صفحه 26-43

عبدالله باقری ورزنه؛ محمد صادق احمدی؛ غلامحسین مسعود


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول مدیر داخلی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
1735-8019

بانک ها و نمایه نامه ها