مشخصات آماری مجله

تعداد دوره‌ها

8

تعداد شماره‌ها

29

تعداد مقالات

176

تعداد نویسندگان

395

تعداد مشاهده مقاله

90,751

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

100,725

نسبت مشاهده بر مقاله

515.63

نسبت دریافت فایل بر مقاله

572.3

تعداد مقالات ارسال شده

449

تعداد مقالات رد شده

33

درصد عدم پذیرش

7

تعداد مقالات پذیرفته شده

90

درصد پذیرش

20

زمان پذیرش (روز)

231

تعداد پایگاه های نمایه شده

3

تعداد داوران

78

پایداری و پویایی فقه اسلامی تا به امروز مرهون جهاد مبتنی بر مبانی مستحکم و تلاش های بی وقفه بزرگ مردانی است که در راه حفظ و نشر آن در طول قرن ها و اعصار از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده اند. در همین راستا مجله فقه و تاریخ تمدن با افتخار از مقالات علمی و پژوهشی در دو حوزه فقه و حقوق و تاریخ تمدن و حقوق موضوعه ایران و کشورهای اروپایی جهت انتشار استقبال میکند. ملاک پذیرش مقالات رعایت شاخصهای مستخرج در صفحه راهنمایی تدوین و پذیرش مقالات میباشد.

مجله فقه و تاریخ تمدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد از قوانین منشور اخلاق نشر و مقالات (COPE) تبعیت می کند.

 

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 1، فروردین 1401 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول مدیر داخلی مدیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها