مشخصات آماری مجله

تعداد دوره‌ها

6

تعداد شماره‌ها

23

تعداد مقالات

144

تعداد نویسندگان

276

تعداد مشاهده مقاله

62,142

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

62,980

نسبت مشاهده بر مقاله

431.54

نسبت دریافت فایل بر مقاله

437.36

تعداد مقالات ارسال شده

324

تعداد مقالات رد شده

0

درصد عدم پذیرش

0

تعداد مقالات پذیرفته شده

46

درصد پذیرش

14

زمان پذیرش (روز)

213

تعداد پایگاه های نمایه شده

2

تعداد داوران

31

پایداری و پویایی فقه اسلامی تا به امروز مرهون جهاد مبتنی بر مبانی مستحکم و تلاش های بی وقفه بزرگ مردانی است که در راه حفظ و نشر آن در طول قرن ها و اعصار از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده اند. در همین راستا مجله فقه و تاریخ تمدن با افتخار از مقالات علمی و پژوهشی در دو حوزه فقه و حقوق و تاریخ تمدن و حقوق موضوعه ایران و کشورهای اروپایی جهت انتشار استقبال میکند. ملاک پذیرش مقالات رعایت شاخصهای مستخرج در صفحه راهنمایی تدوین و پذیرش مقالات میباشد.

مجله فقه و تاریخ تمدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد از قوانین منشور اخلاق نشر و مقالات (COPE) تبعیت می کند.

 

 

 

شماره جاری: دوره 17، پاییز 99 - شماره پیاپی 66، پاییز 1399، صفحه 1-190 

1. بررسی سیر تحولات اندیشه تصویب و تخطئه در میان مسلمین

صفحه 1-1

مسیح محمودی سوق؛ هرمز اسدی کوه باد؛ سیامک بهارلویی


2. رویکرد دولت مشعشعیان در توسعه علوم دینی و آموزشی

سید محمد احمدی مقدم؛ امیرعباس مهدوی فرد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول مدیر داخلی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
1735-8019

بانک ها و نمایه نامه ها