دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 63، زمستان 1398، صفحه 1-220 
1. نقدی بر نظریه اشتراط توبه برای جواز عفو حاکم در صورت اقرار مرتکب حد

صفحه 1-1

احسان جعفری عراقی؛ علی واعظ طبسی؛ محمد رضا کاظمی گلوردی


4. پیشگیری از وقوع جرائم منافی عفت در فضای مجازی

صفحه 1-15

زهرا نجف زاده مقدم؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروز جائی


5. سیر تحولات دکترین امنیت انسانی در مقابله با جرایم سازمان یافته در نظام حقوق بین الملل

صفحه 1-1

حامد خانى؛ احد باقرزاده؛ سید محمد حسینی؛ حسین شریفی طراز کوهی


6. اختلاف و اشتراک نظرات فخررازی و علامه طباطبایی در خصوص اعجاز

صفحه 150-169

عبدالرضا عالی پور؛ سیدحسین واعظی؛ محمدرضا شمشیری