دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تطبیقی نظام اخلاقی و مبانی اخلاق دینی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی و جلال الدین محمد دوانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

شهلا آبیار؛ مهدی دهباشی؛ سید حسین واعظی


2. تحلیل و بررسی دوستی و معنا از منظر ارسطو و مسکویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1398

سید جلال بدری؛ امیر عباس علی زمانی


3. تحلیل ادله حاکم بر اعتبار ثبوت عوض در انتقال اجزای بدن انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

مریم اسمعیلی پرزان؛ مصطفی رجایی پور؛ محسن رزمی


4. رویکرد دولت مشعشعیان در توسعه علوم دینی و آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

سید محمد احمدی مقدم؛ امیرعباس مهدوی فرد


5. کتابشناسی موضوعی توصیفی آثار و نگاشته های استاد محمود شهابی خراسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

منصور امیرزاده جیرکلی


6. بررسی اهمیت ترجمه کتب فلسفی درتحول مناظرات کلامی در عصر مامون عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1398

سهیلا خوانساری؛ فریناز هوشیار


7. "مروری بر قواعد حقوقی در ممانعت از کاربرد سلاح اورانیوم ضعیف شده"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

داود خوشنویسان؛ پروین (نویسنده مسئول)* فرشچی؛ داریوش کریمی؛ منصور پورنوری


8. مفهوم تفسلی ریسک و آثار آن در قراردادهای جدید نفتی ایران موضوع مصوبه هیات دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد‌های بالادستی نفت و گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

فرهاد روهنی؛ سید نصراله ابراهیمی؛ مجتبی زاهدیان؛ سید محسن حسینی پویا


9. پیشگیری موقعیت‌مدار در پرتو جرم‌شناسی مدیریتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

محسن نایبی؛ مهرداد رایجیان اصلی؛ حسنعلی موذن زادگان؛ حسین غلامی دون


10. آثار تخلف از شرط فعل منفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

حامد اشرفی پور؛ سید ابراهیم حسینی؛ محمود قیوم زاده


11. بررسی دین شناختی مساله شر از دیدگاه اسلام و یهودیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

ابراهیم قدرتی؛ محمدرضا عدلی؛ غلامحسین طریقی؛ بخشعلی قنبری


12. مسئولیت بین المللی در قبال حملات سایبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

حمیدرضا اقاباباییان دامغانی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ سید باقر میرعباسی


13. نظام حقوق بشر در ارکان سازمان ملل متحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

هژار محمودی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ سید باقر میرعباسی


14. بررسی موارد نقض اصول حقوق کیفری در جرم انگاری بغی و افساد فی الارض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

مینا ترابی؛ محمد جواد جعفری؛ مسعود قاسمی


15. تاملی در چگونگی تعامل و تعاضد صلاح الدین ایوبی با شیعیان اسماعیلی و امامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

مهری خوش چهره؛ بشری دلریش؛ شهربانو دلبری


16. بررسی مهمترین منابع وکتب احتساب در دوره های ایلخانان، تیموریان وترکمانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

بدریه فیاضی؛ سید صادق سجادی؛ علی ذاکری


17. رابطه دین وقدرت سیاسی درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

سیدعباس قریشی؛ مجید معصومی


18. بررسی چالش ها و موانع اعمال نظارت واقعی در دستگاههای اجرایی از دیدگاه قانون و اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

اسماعیل فرخ معینی


19. تجسس از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

محمد انارکی تودشکی


20. آثار فسخ در معاملات ملکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

ابوالفضل امین رنجبر


21. درآمدی بر مبانی حقوق شهروندی در پرتو حقوق عمومی اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

مهدی قنبری


22. عنوان: بررسی و تحلیل هستی‌شناسی در فرهنگ و تمدن نوین اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

روح اله پورآسیاب دیزج


23. واکاوی معیار ضروریّات دین اسلام و مذهب امامیّه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

حسین صابری؛ سید محمود میر نوربخش؛ بهنام عباسی اول


24. بررسی قواعد حقوقی در ممانعت از کاربرد سلاح اورانیوم ضعیف شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

داود خوشنویسان؛ پروین فرشچی(مسئول مقاله)


25. مقایسۀ داستان حضرت نوح (ع) در تورات و قرآن و بازتاب آن درادبیات فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

مهدی رضازاده قزاآن؛ سیروس شمیسا؛ عبدالرضا مدرس زاده؛ یونس حمامی لاله زار


26. بررسی تطبیقی حرمت نکاح با محارم رضاعی از منظر فقه امامیه و قانون احوال شخصیه مصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

سهراب انبارکی


27. بررسی مقایسه ای قراردادهای تجاری بین المللی در نظام های حقوقی کامن لا و سیویل لا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

زهره کرمی؛ رسول مقصودپور


28. بررسی استقلال قاضی از منظر فقه و قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

کرم جانی پور؛ علی جانی پور؛ تورج دالکی


29. مبانی ضرورت نظارت ولی فقیه بر تقنین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

محمد رسول آهنگران؛ کاوه احمدی؛ محمد روحانی مقدم


30. بررسی موجبات و موانع ارث از دیدگاه تشیع و اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

پروین رنجبر؛ زهرا حامدی


31. رویکرد فقه امامیه در قبال اعدام های حدی و معادل سازی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

نفیسه حاتم پوری؛ محمدرضا کاظمی گلوردی


32. در آمدی بر نقش مایه طاووس در فرهنگ وتمدن ایرانی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

پروین رنجبر


33. تبیین موجبات وانواع ارث از دیدگاه اهل تشیع واهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

پروین رنجبر


34. نگاهی به جایگاه تمدنی دارالاحسان سنندج در دوره قاجاریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

جمشید منتشلو؛ شهربانو دلبری؛ نصرالله پور محمدی املشی


35. سیاست جنایی تقاضا محور در جرایم مواد مخدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

بهنام خدادوست؛ محمود قیوم زاده؛ سعید عطازاده