کلیدواژه‌ها = معاهده مقر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی معاهده مقر سازمان ملل و حقوق بین الملل حج

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 64-75

حکیمه سادات شهید حسینی؛ محمد ادیبی مهر؛ مرتضی براتی