نویسنده = ام‌البنین بابامحمدی
تعداد مقالات: 1
1. حضانت متولدین از رابطه نامشروع در فقه عامه، حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 92-133

ام‌البنین بابامحمدی؛ جمشید نورشرق دهاقانی؛ زهرا داور