تماس با ما

نشانی دفتر مجله: قاسم‌آباد، بین فلکه مادر و چهارراه امامیه، مجتمع علوم انسانی، دفتر فصلنامه علمی-پژوهشی فقه و تاریخ تمدن

شماره تماس: 36613449 داخلی 212

 Web: http://jhc.sinaweb.net/

Email: tarikh@mshdiau.ac.ir


CAPTCHA Image