راهنمای نویسندگان

راهنمای پذیرش مقاله‌ها

1- مقاله‌هایی که ترجیحاً در حوزه فقه و تاریخ تمدّن و جنبه علمی- پژوهشی داشته باشد.

2- مقاله‌هایی که نوآوری داشته باشد و جنبه اقتباس، تکرار و تقلید نداشته باشد.

3- منابع و مآخذ به‌طور خلاصه، درون‌متن و فهرست آن در پایان مقاله به شیوه زیر آورده شود:

- در فهرست پایانی: نام نویسنده- نام کتاب (یا مقاله)- مترجم- مصحح- ناشر- تاریخ نشر- نوبت چاپ، محل چاپ.

- درون‌متن: نام نویسنده (شهرت)، سال نشر کتاب یا مقاله: جلد و صفحه- داخل پرانتز آید و نقطه پس‌ازآن قرار گیرد.

- برای ارجاع بار دوم، پی‌درپی: به‌جای نویسنده= همو، کتاب= همان و صفحه= همان‌جا استفاده شود.

4- مقاله ارسالی باید یکروی کاغذ A4 با خط نازنین و شماره 14 تایپ شود. (دست‌کم 15 صفحه).

5- مقاله‌هایی که دارای تصویر، شکل، جدول و نمودار هستند، باید باکیفیت عالی و روشن- تنظیم و همراه مقاله فرستاده شود.

6- واژگان فارسی، بیشتر به کار گرفته شود و واژگان خارجی را با حروف لاتین در پاورقی صفحه بیاورید.

7- مقاله‌های رسیده، پس از بررسی و تصویب از طرف هیأت تحریریه و ویرایش‌های علمی و ادبی لازم، به چاپ می‌رسد و بازگشت داده نمی‌شود (مگر با مراجعه نویسنده).

8- نویسنده یا نویسندگان مقاله باید اسم، شهرت، درجه علمی، رشته تخصصی، نشانی محل کار، تحصیل، شماره تلفن ثابت، همراه و دورنگار را به همراه فایل word) و(pdf مقاله از طریق نشانی الکترونیکی Tarikh@mshdiau.ac.ir ارسال کنند.

9- چکیده مقاله در حداکثر 250 کلمه به زبان انگلیسی نیز همراه مقاله باشد.

10- داشتن نشانی الکترونیکی برای درج در مقاله، الزامی است.

11- مقاله نباید در مجله یا همایش دیگری ارائه‌شده و یا به چاپ رسیده باشد.

12- کلیه مقالات در سامانه مشابه یاب متون (سمیم نور) بررسی و در صورت مشابهت زیاد، فاقد ارزش علمی قلمداد خواهد شد و در صورت سرقت علمی نام نویسنده محترم در لیست سیاه مجله ثبت خواهد شد.

13- مجله فقه و تاریخ تمدن در پایگاه Magiran و Noormags نمایه می‌گردد.

فصلنامه علمی _پژوهشی فقه و تاریخ تمدّن طی نامه شماره به شماره 87/295793 مورّخ 11/10/86 به تأیید کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی رسیده و درجه ی علمی پژوهشی دریافت کرده است. انتشار مقاله در این مجله، مشمول امتیاز و جوایز بخشنامه به شماره 98078/87 مورّخ 13/4/84 (تشویق پژوهشگران و استادان برای چاپ مقاله در مجلات علمی‌ـ پژوهشی) می‌گردد. این نشریه در سال 1387 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به شماره 8724/22/89 مورخ 1389/4/16 نمایه‌سازی شده است.

 فرم تعارض منافع

 فرم تعدنامه کپی رایت