درباره نشریه

فصلنامه علمی، پژوهشی، فقه و تاریخ تمدن به شناسه (ISSN: 1735 - 8019) به استناد دوازدهمین جلسه کمیسیون بررسی و تأیید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 1383/3/7 دارای رتبه علمی- پژوهشی است و در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) نمایه شده است. این گواهی برای درج در پرونده نامبرده برای وصول به آن مرکز صادرشده و فاقد ارزش دیگری است.