دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-130 

مقاله پژوهشی

مسئولیت بین المللی در قبال حملات سایبری

صفحه 1-5

حمیدرضا اقاباباییان دامغانی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ سید باقر میرعباسی


نظام حقوق بشر در ارکان سازمان ملل متحد

صفحه 6-18

هژار محمودی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ سید باقر میرعباسی


آثار تخلف از شرط فعل منفی

صفحه 19-28

حامد اشرفی پور؛ سید ابراهیم حسینی؛ محمود قیوم زاده


پیشگیری موقعیت‌مدار در پرتو جرم‌شناسی مدیریتی

صفحه 29-37

محسن نایبی؛ مهرداد رایجیان اصلی؛ حسنعلی موذن زادگان؛ حسین غلامی دون


"مروری بر قواعد حقوقی در ممانعت از کاربرد سلاح اورانیوم ضعیف شده"

صفحه 49-56

داود خوشنویسان؛ پروین فرشچی؛ داریوش کریمی؛ منصور پورنوری