دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-180 

مقاله پژوهشی

بررسی احکام اقرار در حقّ‌الله و حقّ‌النّاس و تفاوت‌های آن

صفحه 11-34

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ عبدالرضا شریفی


پیشینه صندوق ها و صندوق پوش های مرقد امام رضا(ع)

صفحه 36-68

سعیده جلالیان؛ طاهره عظیم زاده تهرانی؛ مهدی جلیلی


حدود اختیارات مدیر فضولی

صفحه 175-198

رضا شاکرمی؛ سید ابراهیم موسوی


رویکردی به قوانین جعاله در نظام بانکداری اسلامی

صفحه 200-227

مجتبی حسن زاده؛ مرتضی براتی؛ محمود شریعتمدار طهرانی