دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1394، صفحه 1-165 
تحولات معنایی واژه «امام»

صفحه 78-96

رضا عباس‌پور؛ علی واعظ طبسی