دوره و شماره: دوره 1، زمستان 94، زمستان 1394، صفحه 1-164 
2. آثار رأی داوری

صفحه 31-62

همایون مافی؛ ریحانه روشنایی


4. بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه

صفحه 136-156

زهرا هاشم نژاد؛ محمدرضا غلامپور


5. تأملاتی در آراء متفاوت مرحوم علامه حلی در مبحث قضاء

صفحه 158-181

محمد محسنی دهکلانی؛ ابوالقاسم قاسم زاده