نگاهی بر حقوق انسان در حکومت علوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

2 عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

چکیده

در نهاد همه انسانها، به حکم فطرت الهی، حقوقی به ودیعت نهاده شده است که غیر قابل انکار و تغییر بوده و در هر عصر و دوره ای، افراد بشر را از هر نژاد و هر جنسی، صرف نظر از رنگ پوست، موقعیّت اجتماعی و میزان ثروت، شامل می‌گردد و از نظر اسلام، فطرت انسانها، مخلوق «خداوند تعالی» است و همه احکام و قوانین مندرج در شریعت اسلام، مطابق با فطرت آدمی‌است و رعایت این حقوق در جوامع بشری، یکی از دغدغه های تاریخی مهم و از مطالبات اساسی اندیشمندان از حکومت‏ها بوده است و در نگاه توحیدی اسلام، رعایت «حقوق افراد» به منزله ی رعایت «حقوق خداوند» شمرده شده و در رویکرد دین اسلام به این موضوع مهم، حکومت علوی با خاستگاه الهی خود، حکومتی در خدمت دین و مردم و خواهان اعمال قدرت بر مدار حق و عدالت بوده و حاکمیت سیاسی آن بر محور ارزشهای انسانی است و برپایی حق و از میان بردن باطل، سرلوحه این حکومت می باشد و بی‏شک امام علی(ع) بیشترین عنایت را به رعایت حقوق انسانها در مقام عمل و نظر داشته‏اند. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی( کتابخانه‌ای)‌ است و بازتاب این نوشتار، که یک پژوهش کاربردی است، تحلیل این مسئله است که رعایت حقوق انسانها ، به منزله رعایت حقوق خداوند می باشد، توصیه اخلاقی جدی به آن صورت گرفته است، بنابراین، تکلیف الهی حکم می کند، در شناخت ابعاد گسترده ی حقوق انسانها، که اهم آنها در این مقاله به اختصار اشاره شد، تمام سعی وتلاش خودرا به کارگیریم و رعایت حقوق افراد، در تحقق سلامت روحی وروانی جامعه تاثیر به سزایی دارد واین مطلب در سطح کلان، قطعا جامعه بشری را به تکامل وپیشرفت نهایی سوق خواهدداد واین مطلب از مجرای یک حکومت دینی قوی مبتنی برآموزه های اسلام وتفکر علوی ایجاد خواهد شد.

کلیدواژه‌ها