مجازات جرم نسل کشی از منظر فقه و نظام بین المللی کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام مقاله حاضر تبیین جرم نسل‌کشی در نظام کیفری اسلام و نظام بین‌المللی کیفری است و مسأله ما در این مقاله مقایسه این دو نظام می‌باشد. یافته‌های مقاله حاضر از این قرار است که؛ مجازات جرم نسل‌کشی در اسلام و نظام بین‌المللی کیفری با توجه به مؤلفه‌ها و مبانی حقوقی و زمینه‌های تاریخی این جرم، دارای تفاوت‌هایی است، که از جمله مهمترین آن عبارتند از؛ عدم جرم انگاری صحیح این جرم در اسلام ، که به صورت صریح جرم انگاری نشده است . لذا برای شناسائی جرم نسل کشی در اسلام باید به ایات و روایات و سیره اهل سنت (ع) و مبانی فقهی رجوع کنیم . برخلاف ماده 6 اساسنامه (ICC) که عناصر مادی و معنوی این جرم را معین نموده است. نکته قابل ذکر این است که برخی از کشورهای اروپایئ به بهانه های حقوق بشری از اجرای احکام حبس ابد ، که از سوی دیوان بین المللی کیفری صادر شده است ، سر ، باز میزنند ، که همه این موارد نوعی تعلیق و ابهام در اجرای احکام صادره دیوان را موجب شده است. ایات و روایات متعددی در حرمت خون انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان و حتی حیوانات وارد شده که به طریق اولی دلالت بر اهتمام اسلام به حرمت سنگین بودن جرم نسل کشی دارد. ( مثل ایه شریفه ۳۳ از سوره اسرا) . واز نسل کشی در ایه شریفه ۳۲ از سوره مائده به عنوان مهمترین مصادیق افساد در زمین نام برده شده است. همچنین تعیین مجازات برای این جرم و مجازات حبس ابد یا حبس های نامحدود و نا مشخص باشد که در دیوان بین‌المللی کیفری صادر گردد که ، یکی دیگر از تفاوت‌های این دو نظام می‌باشد. و دیگری قدمت و دقت قواعد جنگی و بشردوستانه اسلام نسبت به نظام بین‌المللی کیفری در پرداختن به جرم نسل‌کشی است.

کلیدواژه‌ها