بررسی تطبیقی قراردادهای نفتی ایران (ipc ) با قرارداد های سایر کشورها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق بین الملل، واحد قشم. دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

چکیده

با گذشت زمان،نه تنها کشورهای در حال توسعه،بلکه کشورهای توسعه یافته نیز،در مسیر پیرفت‌ اقتصادی با مسایل تازه‌یی روبه‌رو می‌شوند که راه حل آنها،تنها با ابزارهای نظری و عملی نو میسر است.یکی‌ از جدیدترین و مؤثرترین ابزارهای اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی و بهره برداری در امور نفتی است که گذشته از تأمین سرمایه،عامل‌ تعیین کننده نرخ رشد اقتصادی برای آینده نیز به شمار می‌آید. ایران نیز  به عنوان یک کشور در حال توسعه و یکی از تولیدکنندگان مهم نفت جهان برای تـداوم رشد اقتصادی خود نیازمند جذب سرمایه خارجی است. و نیز در کشورهای دیگر با تکیه بر قرادادهای نوین و تضمین سود شرکتها  توانسته در زمینه جذب سرمایه و سرمایه گذاری در بخش خارجی موفقیتهای بدست آورد.در این مقاله که به صورت تحللیلی کتابخانه ای انجام شده بعد از بررسی قراردادهای نفتی و شرایط آن به این نتیجه دست خواهیم یافت که تامین مالی آن بخش از دانش مالی است که روشهای مختلف را جهت جذب نقدینگی با بهترین ساختار و کمترین هزینه سرمایه، ابداع و یا مورد کنکاش قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها