نقش سازمان‌های مردم‌نهاد درحمایت و پیگیری از مطالبات زنان در نظام فقهی وحقوقی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق زن در اسلام، دانشکده علوم انسانی واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

گستردگی جوامع باعث افزایش نیازهای مردم و درنهایت مشکلات و آسیب‌های جدی برای آن‌ها به‌ویژه زنان هر جامعه گردیده و به‌تبع مشکلات و آسیب‌های جامعه زنان منجر به آسیب خانواده و اجتماع می‌گردد؛ ازاین‌رو در فضای کنونی کشور نیاز به حمایت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) از زنان، برای استحکام بنیان اجتماع و خانواده به‌شدت احساس می‌شود؛ لذا، این پژوهش باهدف بررسی نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در  حمایت و پیگیری از مطالبات زنان در نظام فقهی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران، صورت گرفته است. برای این منظوردراین مقاله از روش تحلیلی ـ توصیفی استفاده شده است ونتایج حاصله از تحقیق نشان از اهمیت تلاش سازمان‌های مردم‌نهاد به‌ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد زنان برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه زنان کشور دارد که در این راستا، تلاش برای ارتقاء جایگاه زنان در جامعه و خانواده به‌عنوان یک عنصر اصلی سازنده اجتماع، افزایش حمایت از توان‌افزایی و ارتقای مهارت‌های مدیریتی زنان، برگزاری دوره‌های آموزشی ارتقای مهارت‌های علمی زنان و...، است درنهایت این سازمان‌ها می‌توانند با جامعه زنان ارتباط برقرار نموده و خواسته‌های آنان را به‌حق در نظام فقهی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران مطالبه نمایند.

کتب
۱.سعیدی، محمدرضا(۱۳۸۲)، درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمان‌هاى غیردولتی، نشر سمت، تهران.
۲.مرکز آمار ایران(۱۳۸۵)، نتایج آمارگیری از سازمان‌های غیردولتی، مرکز آمار ایران، دفتر انتشار و اطلاع‌رسانی، تهران.
۳.مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی(۱۳۸۳)، تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی مذهبی در ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران.
۴.شادی طلب، ژاله(۱۳۸۱)توسعه و چالش‌های زنان ایران، تهران: نشر قطره.
۵.ستوده، هدایت اله(۱۳۸۶)، آسیب‌شناسی اجتماعی، نشر آوای نور، تهران.
۶.محسنی، منوچهر و عذرا جار اللهی،(۱۳۸۲)،  مشارکت اجتماعی در ایران- انتشارات آرون
۷.عظیمی نژادان،شبنم،(۱۳۸۴)،زنان معمارجامعه مردسالار،انتشارات اختران،تهران
 
مجلات
۱.ژانت آفاری، (۱۳۸۲)، جنبش زنان ایران غیر‌متمرکز و گسترده، مجله زنان: شماره۹۸.
۲.آمار مرکز مشارکت زنان از وضعیت پیشرفت زنان ایران، ۸ سال کار برای زنان، گفتگویی با زهرا شجاعی، مجله زنان:شماره۱۲۱.
۳. پرویز پیران، جنبش‌های اجتماعی شهری، مجله آفتاب، شماره نهم، آبان.
۴.الهه رستمی، (۱۳۸۳) دستاورد جنبش زنان ایران: برابری جنسیتی به نفع هر دو جنس، مجله زنان:شماره
۶.الهه کولایی، (۱۳۸۳)، عدالت یا برابری جنسیتی، ریحانه: شماره۸.
   ۷.مشارکت زنان و دولت هفتم ۱۳۷۹-۱۳۷۶، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری.
۸.ناهید مطیع، (۱۳۸۱)، زنان ایران حرکت تدریجی، صلح‌آمیز و مدنی، مجله زنان: شماره۹۰.
۹.نگاهی به فمینیسم(۱۳۷۷)، موسسه فرهنگی طه، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی.
۱۰.اخوان کاظمی،مسعود،(۱۳۷۷)توسعه سیاسی وجامعه مدنی،ص۴۳،مجله اطلاعات سیاسی     ـاقتصادی،شماره۱۲۷ـ۱۲۸
منابع انگلیسی
1.www.roozonline.com
2.Betteridge, Anne H, To Veil or Not To Veil: a mate of protest or policy, Guity Nashat, op,cit
3. Tohidi, Nayere(1994) Gender & Islamic fundmentalusm: Ffeminist politics in iran, Newyork: Bloomington1994.
 
مقالات
۱.نوعی، غلامحسین، ساجو، لیلا، نقش سازمان‌های غیردولتی (سمن‌ها) در توسعه پایدار، اولین همایش بین‌المللی گردشگری و توسعه پایدار، انتشارات بوم سازه، پایگاه سیویلیکا، ۱.
۲. سازمان‌های غیردولتی، ما و نظام سرمایه‌داری، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، مدیریت پژوهش، ۱۳۸۳.
۳.پرستش، رضا، بررسی تشکل‌های داوطلبانه در اسلام و ایران ،۱۳۸۴.
۴.سعیدی، علی‌اصغر، سازمان ملی جوانان،۱۳۸۴
۵.روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، صص ۱۲۱۶ - ۱۲۱۸، ۱۳۸۱.
۶.یادداشت تحلیلی، آشنایی با سازمان‌های غیردولتی، سازمان ملی جوانان، تهران، ۱۳۸۳.
۷.گزارش تحلیلی، بررسی وضعیت تشکل‌های غیردولتی جوانان، سازمان ملی جوانان، تهران: اهل‌قلم، ۱۳۸۲.
۸. راودراد،  اعظم، (۱۳۸۳) سینمای سیاسی ایران وزنان کارگردان مجموعه مقالات همایش مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
 
پایان‌نامه و جزوات
۱.سعیدی، محمدرضا (۱۳۸۱). موانع رشد و گسترش سازمان‌های غیردولتی در ایران. رساله دکتری دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.