نمودارهای اخلاقی و رفتاری امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه تاریخ و تمدّن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

جریان دشمنی با علی‌بن‌ابی‌طالب با تلاش‌های همه‌جانبه حاکمان و راویان وابسته به بنی‌امیه به شهرهای مختلف از جمله اصفهان راه یافت؛ و با انتشار روایات جعلی جریان فکری «نواصب» عمق و شیوع بیشتری داشته است. نگارنده در این مقاله قصد دارد تا جلوه‌هایی از مکارم اخلاق و خلق‌وخوی علی (ع) را با توجه به کتاب «حلیه‌الاولیاء طبقات‌الاصفیاء» ابونعیم اصفهانی بررسی نماید. ارزشمندی فراوان کتاب مذکور به‌گونه‌ای است که سرمشق پدید آمدن کتاب‌های بسیار مهمی چون «تذکره الاولیاء» عطار نیشابوری و «نفحات‌الانس» عبدالرحمان جامی گردیده است. این کتاب همچنین در راه تکامل کتاب‌های صوفیانه (شرح حال اولیاء) که پیش از آن بوده است، گام‌های مؤثری برداشته است. بدین‌جهت نگارنده در بررسی این موضوع کتاب حافظ ابونعیم اصفهانی را انتخاب کرده است.

کلیدواژه‌ها