کلیدواژه‌ها = ضرر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی چگونگی ضمان در خسارات بدنی، هزینه های معالجه و توان بخشی از منظر فقه و حقوق

دوره 5، زمستان 98، زمستان 1398، صفحه 1-1

محمدرضا محققی؛ مهدی ذوالفقاری؛ احمدرضا بهنیافر