کلیدواژه‌ها = فقه
تعداد مقالات: 6
1. تغییر جنسیت در نگاه فقه و قوانین ایران

دوره 14، زمستان 97، زمستان 1397، صفحه 89-110

غلامرضا عبدلی


2. بررسی اعتبار و کارایی قاعده ی ملازمه در فقه و حقوق

دوره 14، پاییز 97، پاییز 1397، صفحه 29-66

هدایت الله حسین زاده؛ هرمز اسدی کوهباد؛ سید حسن حسینی؛ گودرز شاطری


4. همسویی فقه با تحولات اجتماعی

دوره 51، بهار 96، تابستان 1396، صفحه 60-97

ابوالحسن سلطانی


6. تبیین فقهی حقوقی فسخ و خاتمه در قراردادهای پیمانکاری

دوره 11، پاییز 94، زمستان 1395، صفحه 97-130

زهرا قدسی خواه؛ مجتبی زاهدیان