نویسنده = جمشید نورشرق دهاقانی
تعداد مقالات: 1
1. حضانت متولدین از رابطه نامشروع در فقه عامه، حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک

دوره 11، زمستان 94، زمستان 1395، صفحه 92-133

ام‌البنین بابامحمدی؛ جمشید نورشرق دهاقانی؛ زهرا داور